Προκήρυξη Θέσεων Ακτινοδιαγνωστικής

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου προκηρύσσει τις παρακάτω, επί θητεία θέσεις, ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, για το Γενικό Νοσοκομείο Χίου "Σκυλίτσειο" ως εξής:

  1. Μίας (1) θέση Διευθυντή Ακτινολογίας
  2. Μίας (1) θέσης Επιμελητή Α΄ Ακτινολογίας

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

  1. Ελληνική Ιθαγένεια (πλην όσων προέρχονται από κράτη μέλη της Ε.Ε.)
  2. Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος
  3. Για το Βαθμό του Διευθυντή, άσκηση ειδικότητας για τουλάχιστον τέσσερα (4) χρόνια.
  4. Για το Βαθμό του Επιμελητή Α', άσκηση ειδικότητας για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια.

Δεν απαιτείται όριο ηλικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4528/2018(50Α) που αντικατέστησε το άρθρο 26 «Προσόντα Ιατρών» του Ν.1397/1983(Α'143).

Αρχείο