Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πτυχιούχο Νομικής (Π.Ε.)