Πρόσκληση σε Φροντιστηριακά Μαθήματα

Πρόσκληση του Προσωπικού για Συμμετοχή σε Φροντιστηριακά Μαθήματα με Τίτλο "Κοινωνία & Υγεία".

Στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου "Σκυλίτσειο", στις 24 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί το 1ο Φροντιστηριακό Μάθημα στην Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου με θέμα: «Επείγουσα Αντιμετώπιση Πολυτραυματία».

Εισηγητής: Ευαγγελία Μικέδη Επικουρικός Ορθοπεδικός στα ΤΕΠ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι υπάλληλοι του Νοσοκομείου. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 11, ανά ομάδα.

Τα μαθήματα οργανώνονται από το Γραφείο Εκπαίδευσης.

Θα ανακοινωθεί αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων.