Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών για Ανάδοχο Παροχής Υπηρεσιών Διάγνωσης Αξονικών και Μαγνητικών Τομογραφιών