Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Προμήθειας Αποψύκτη Πλάσματος Αιμοδοσίας