Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Ψυγείου Συντήρησης Ασκών Αίματος