Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Υλικών Αγγειοπλαστικής και Στεφανιογραφίας