Συνοπτικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Πλεγμάτων