Πρόσκληση Για Την Προμήθεια «Ενός Επαγγελματικού Πλυντηρίου Για Το Τμήμα Επιστασίας Και Ιματισμού»