Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών

Δευτέρα, 01-07-2024

Για παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022 (Παραβιάσεις Ενωσιακού Δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4990/2022), η υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Βαρλά Αργυρώ (τηλ. 2271350254, email: a.varla (@) xioshosp.gr) έχει ορισθεί Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο» με την ΑΠ 774/28-6-2024 απόφαση Διοικήτριας.