Διακηρύξεις

29 Νοε 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Διφασικό Απινιδωτή 6Η0Π469073-3Γ4.pdf669.38 KB
29 Νοε 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για σετ Μετεγχειρητικής Συλλογής Διήθησης και επαναμετάγγισης αυτόλογου αίματος Ω304469073-ΛΜ7.pdf528.82 KB
29 Νοε 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Προμήθεια Μη Χημικών Ιατρικών Αναλωσίμων Υλικών μιας χρήσης (Χαρτοβάμβακας) 7ΧΣΡ469073-ΠΟ8.pdf233.2 KB
28 Νοε 2017 Πρόσκληση σε Ηλεκτρονική Διαπραγμάτευση Συσκευών Ανοσολογικών Αναλύσεων - Ορθή Επανάληψη 2017_11_28_antidrastiria.pdf1.02 MB
22 Νοε 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Αντιδραστήρια & Αναλώσιμα Αιματολογικού ΩΥΖΛ469073-ΚΣΜ.pdf502.98 KB
22 Νοε 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Αντιδραστήρια & Αναλώσιμα (Γενική & ΔΕΚ) ΩΜΓΡ469073-0ΥΡ.pdf501.34 KB
10 Νοε 2017 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Συσκευών Αιματολογικών Αναλύσεων 2017_11_10_syskeues_aimatologikon_analyseon.pdf936.81 KB
26 Οκτ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Αντιδραστήρια Ανοσολογικών Εξετάσεων ΨΞΧΒ469073-Κ56.pdf551.2 KB
24 Οκτ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Σετ Ειδικών Γραμμών για online Αιμοδιαδιήθηση 7ΤΒΘ469073-Ω84.pdf497.29 KB
24 Οκτ 2017 Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση Προμήθειας "Πλαστικών μιας Χρήσης κ.α." Ω9ΞΟ469073-1ΘΔ.pdf282.92 KB
18 Οκτ 2017 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 60/2017 Διακήρυξη 2017_10_18announcement.pdf109.74 KB
13 Οκτ 2017 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Συσκευών Αιματολογικών Αναλύσεων 2017_10_13aimatologiko.pdf816.36 KB
12 Οκτ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Όξινο Διάλυμα Αιμοκάθαρσης ΩΕΜ7469073-ΖΜΚ.pdf538.18 KB
10 Οκτ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Αντιδραστήρια Αιματολογικών Εξετάσεων ΩΛΔ6469073-ΖΛΛ.pdf528.73 KB
10 Οκτ 2017 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Tests (Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας με Συνοδό) 2017_10_10adidrastiria.pdf560.78 KB
10 Οκτ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Αντιδραστήρια Αιματολογικών Εξετάσεων Πήξης ΩΒΒ9469073-Ψ5Χ.pdf533.3 KB
6 Οκτ 2017 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Αγγειοπλαστικής 2017_10_06_aggeioplastiki.pdf660.52 KB
5 Οκτ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Λογισμικό Αντιϊκής Προστασίας ΩΗ98469073-ΒΤ1.pdf592.42 KB
2 Οκτ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για την Προμήθεια Βαμβακιού Ψ4ΡΙ469073-0ΒΒ.pdf224.4 KB
29 Σεπ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Υλικό Χειρουργείου Οφθαλμολογικών Επεμβάσεων 64ΕΖ469073-ΓΞΙ.pdf464.8 KB