Διακηρύξεις

10 Οκτ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Αντιδραστήρια Αιματολογικών Εξετάσεων Πήξης ΩΒΒ9469073-Ψ5Χ.pdf533.3 KB
10 Οκτ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Αντιδραστήρια Αιματολογικών Εξετάσεων ΩΛΔ6469073-ΖΛΛ.pdf528.73 KB
10 Οκτ 2017 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Tests (Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας με Συνοδό) 2017_10_10adidrastiria.pdf560.78 KB
6 Οκτ 2017 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Αγγειοπλαστικής 2017_10_06_aggeioplastiki.pdf660.52 KB
5 Οκτ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Λογισμικό Αντιϊκής Προστασίας ΩΗ98469073-ΒΤ1.pdf592.42 KB
2 Οκτ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για την Προμήθεια Βαμβακιού Ψ4ΡΙ469073-0ΒΒ.pdf224.4 KB
29 Σεπ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Υλικό Χειρουργείου Οφθαλμολογικών Επεμβάσεων 64ΕΖ469073-ΓΞΙ.pdf464.8 KB
28 Σεπ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Ενδοστεφανιαίες Προθέσεις 69Γ3469073-Ι36.pdf491.68 KB
25 Σεπ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Υλικά Καθαριότητας & Πλαστικά Είδη ΩΞΧΡ469073-ΦΨ5.pdf358.45 KB
22 Σεπ 2017 Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας 2017_09_22texnikos.pdf577.46 KB
22 Σεπ 2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας Ιατρικών Βελόνων 2017_09_22velones.pdf180.17 KB
22 Σεπ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Γαλακτοκομικά Είδη 72ΧΤ469073-ΤΞΘ.pdf368.26 KB
22 Σεπ 2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αγελαδινό Γάλα 2017_09_22galaktokomika.pdf336.6 KB
21 Σεπ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για CYSTISTAT SOL 40MG ΩΛΞ5469073-ΣΒΠ.pdf467.67 KB
21 Σεπ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Ιατρικής Γάζας Ψ34Ν469073-ΜΤ2.pdf279.82 KB
15 Σεπ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Πλέγμα Κοιλιοκήλης Διπλής Όψεως ΩΩΩΡ469073-4ΒΛ.pdf552.45 KB
15 Σεπ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Σύστημα Αποκατάστασης Βουβωνοκήλης 6Υ76469073-ΞΞΛ.pdf539.83 KB
15 Σεπ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Αυτόματο Επαναφορτιζόμενο Κοπτοράπτη ΩΞ76469073-Θ2Ξ.pdf558.37 KB
15 Σεπ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Ευθύγραμμους Επαναφορτιζόμενους Κοπτοράπτες και Κασέτες 69ΡΡ469073-ΥΑΞ.pdf524.68 KB
13 Σεπ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Ενδοστεφανιαίες Προθέσεις 6ΓΒΥ469073-Η7Δ.pdf488.88 KB