Διακηρύξεις

4 Σεπ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Ουροσυλλέκτες ΩΚΠ2469073-ΙΚΤ.pdf368.55 KB
3 Σεπ 2018 Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός Γραφικής Ύλης 2018_09_03_grafiki.pdf527.41 KB
3 Σεπ 2018 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Υγρών Καυσίμων 2018_09_03_kafsima.pdf1.34 MB
31 Αυγ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Φίλτρων Κλιματισμού ΩΒΖΤ469073-Ω31.pdf346.52 KB
28 Αυγ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για CYSTISTAT SOL 40MG. 6ΗΥΦ469073-ΟΜΒ.pdf318.56 KB
27 Αυγ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Αισθητήρων Βάθους Ύπνωσης και Εγκεφαλικής Οξυμετρίας Ενηλίκων ΩΦΙΙ469073-Ρ41.pdf407.81 KB
22 Αυγ 2018 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 54/08.08.2018 Διακήρυξη 2018_08_22_announcement.pdf170.22 KB
17 Αυγ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Υλικών Ενδαγγειακής Αποκατάστασης 6ΡΗΦ469073-ΞΜΡ.pdf379.12 KB
13 Αυγ 2018 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Ειδών Διατροφής 2018_08_13_diatrofi.pdf1.46 MB
13 Αυγ 2018 Συνοπτικός Διαγωνισμός Εντύπων 2018_08_13_entypa.pdf559.42 KB
7 Αυγ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Ειδών Παντοπωλείου 6Κ4Ι469073-ΒΒΙ.pdf580.84 KB
3 Αυγ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Τεστ Τροπονίνης CARDIAC και PIPETTES CARDIAC ΩΕ2Χ469073-804.pdf377.54 KB
2 Αυγ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου 6ΥΧΔ469073-2Β4.pdf350.64 KB
25 Ιουλ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Εργασιών και Υλικών Δώματος 2018_07_25_doma.pdf507.5 KB
23 Ιουλ 2018 Συνοπτικός Διαγωνισμός Μελανοταινιών 2018_07_23_cartidges.pdf709.51 KB
20 Ιουλ 2018 Συνοπτικός Διαγωνισμός Χημικών Αντιδραστηρίων (Μικροβιολογικών Εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό) 2018_07_20_adidrastiria.pdf639.59 KB
17 Ιουλ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Υγρό & Αέριο Ήλιο Μαγνητικού Τομογράφου 647Ο469073-96Φ.pdf336.27 KB
16 Ιουλ 2018 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Γραφικής Ύλης 2018_07_16_grafiki.pdf545.96 KB
13 Ιουλ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Συσσωρευτών 12V-65A 67ΑΑ469073-6Λ1.pdf321.03 KB
12 Ιουλ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών SORBITOL+MANNITOL (BIURISOL 3L) Ω7ΕΓ469073-ΥΧ8.pdf319.71 KB