Διακηρύξεις

4 Δεκ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Ποδιές Ακτινοπροστασίας 69ΞΜ469073-ΡΑΤ.pdf345.64 KB
3 Δεκ 2018 Συνοπτικός Διαγωνισμός Επιδέσμων 2018_12_03_epidesmoi.pdf472.36 KB
3 Δεκ 2018 Συνοπτικός Διαγωνισμός Συσκευών Αιματολογικών Αναλύσεων 2018_12_03_aimatologiko.pdf523.82 KB
3 Δεκ 2018 Συνοπτικός Διαγωνισμός Εξοπλισμού Πληροφορικής 2018_12_03_HY.pdf798.23 KB
3 Δεκ 2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για GDPR 2018_12_03_GDPR.pdf1.19 MB
29 Νοε 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Προμήθειας Κρεάτων ΨΥ17469073-Ε87.pdf502.39 KB
21 Νοε 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Ταχυμεταφορές ΩΠ6Τ469073-ΜΔ3.pdf341.39 KB
21 Νοε 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Συντήρησης Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης 7ΔΨΔ469073-9ΧΥ.pdf336.76 KB
20 Νοε 2018 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός Ειδών Διατροφής 2018_11_20_trofima.pdf879.67 KB
19 Νοε 2018 Συνοπτικός Διαγωνισμός Πλεγμάτων 2018_11_19_plegmata.pdf586.71 KB
16 Νοε 2018 Συνοπτικός Διαγωνισμός Ασκών Αίματος 2018_11_16_askoi.pdf467.01 KB
14 Νοε 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Ειδών Παντοπωλείου 6ΗΚ5469073-ΠΦΙ.pdf584.36 KB
8 Νοε 2018 Συνοπτικός Διαγωνισμός Ιατρικών Αναλωσίμων 2018_11_08_analosima.pdf676.83 KB
1 Νοε 2018 Πρόσκληση Υποβολής Εκπτώσεων - Προσφορών Φαρμάκων 2018_11_01_farmaka.pdf674.72 KB
31 Οκτ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Προμήθειας Κρεάτων ΩΨΘ5469073-ΓΒΔ.pdf485.91 KB
31 Οκτ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Ιατρικών Βελόνων 73Γ9469073-ΘΔ5.pdf434 KB
26 Οκτ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Υλικών Αποκατάστασης Κοιλιακού Ανευρύσματος 6ΙΦ7469073-4Φ7.pdf357.62 KB
26 Οκτ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Σετ Πεταλεκτομής 7ΤΦΟ469073-ΚΓΚ.pdf436.95 KB
10 Οκτ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Αναλυτή Ηλεκτρικής Ασφάλειας Ω2ΞΓ469073-Η6Ω.pdf351.13 KB
8 Οκτ 2018 Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση Προμήθειας Γραφικής Ύλης 2018_10_08_grafiki.pdf484.31 KB