Διακηρύξεις

30 Ιαν 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Διαλύματα Αιμοκάθαρσης ΩΟ4Σ469073-ΛΒ4.pdf346.43 KB
17 Ιαν 2018 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Γαντιών 2018_01_17_gantia.pdf349.4 KB
11 Ιαν 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Αντιδραστήρια Αιματολογικών Εξετάσεων 6Χ6Ω469073-ΗΨΣ.pdf319.81 KB
11 Ιαν 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Φίλτρα Αιμοκάθαρσης 65ΜΖ469073-ΗΒΔ.pdf334.71 KB
10 Ιαν 2018 Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση Προμήθειας Ειδικού Ψυκτικού Θαλάμου 2017_01_09psiktikos.pdf541.9 KB
19 Δεκ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Υγρό και Αέριο Ήλιον ΩΛΡ9469073-0ΑΕ.pdf375.34 KB
19 Δεκ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Λάμπες ΩΖΣ7469073-ΜΙ4.pdf448.57 KB
18 Δεκ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Υλικά Καθαριότητας 61Ζ3469073-ΚΙΥ.pdf468.46 KB
18 Δεκ 2017 Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ειδικού Ψυκτικού Θαλάμου 2017_12_18_psyktikos.pdf541.28 KB
15 Δεκ 2017 Ανακοίνωση που αφορά στις Τεχνικές Προδιαγραφές Προμήθειας Στεφανιογράφου 2017_12_18stef_announcement.pdf311.41 KB
15 Δεκ 2017 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια "Αντιδραστήρια Εργαστηρίων" (Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας δια Χειρός) 7Ξ49469073-7ΗΘ.pdf436.26 KB
13 Δεκ 2017 Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Χαρτοβάμβακα Ω5ΞΩ469073-ΟΘΠ.pdf236.63 KB
30 Νοε 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Αντιδραστήρια Ανοσολογικών Εξετάσεων 6ΨΛΧ469073-Α54.pdf523.01 KB
30 Νοε 2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ειδικού Ψυκτικού Θαλάμου 2017_11_30_psyktikos_thalamos.pdf540.75 KB
29 Νοε 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Διφασικό Απινιδωτή 6Η0Π469073-3Γ4.pdf669.38 KB
29 Νοε 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για σετ Μετεγχειρητικής Συλλογής Διήθησης και επαναμετάγγισης αυτόλογου αίματος Ω304469073-ΛΜ7.pdf528.82 KB
29 Νοε 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Προμήθεια Μη Χημικών Ιατρικών Αναλωσίμων Υλικών μιας χρήσης (Χαρτοβάμβακας) 7ΧΣΡ469073-ΠΟ8.pdf233.2 KB
28 Νοε 2017 Πρόσκληση σε Ηλεκτρονική Διαπραγμάτευση Συσκευών Ανοσολογικών Αναλύσεων - Ορθή Επανάληψη 2017_11_28_antidrastiria.pdf1.02 MB
22 Νοε 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Αντιδραστήρια & Αναλώσιμα Αιματολογικού ΩΥΖΛ469073-ΚΣΜ.pdf502.98 KB
22 Νοε 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Αντιδραστήρια & Αναλώσιμα (Γενική & ΔΕΚ) ΩΜΓΡ469073-0ΥΡ.pdf501.34 KB