Διακηρύξεις

25 Ιουλ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Διαλύματα Αιμοκάθαρσης ΨΥΣΦ469073-ΡΑΤ.pdf467.94 KB
25 Ιουλ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Υπηρεσίες Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 7ΗΛΞ469073-ΚΙΗ.pdf461.9 KB
20 Ιουλ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Αντιδραστήρια και Λοιπά Αναλώσιμα Υλικά για Ανοσολογικές Εξετάσεις ΩΤ8Τ469073-ΧΙΡ.pdf463.78 KB
20 Ιουλ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Αντιδραστήρια και Λοιπά Αναλώσιμα Υλικά για Αιματολογικές Εξετάσεις Ω3ΦΘ469073-ΕΝΦ.pdf462.85 KB
20 Ιουλ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Αντιδραστήρια και Λοιπά Αναλώσιμα Υλικά για Αιματολογικές Εξετάσεις 70Ο7469073-0ΔΟ.pdf461.89 KB
19 Ιουλ 2017 Συνοπτικός Διαγωνισμός για Προμήθεια Διαφόρων Προϊόντων Διατροφής 2017_07_19pantopolio.pdf1.07 MB
19 Ιουλ 2017 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια "Διαφόρων Κρεάτων" 2017_07_19_kreata.pdf407.9 KB
19 Ιουλ 2017 Συνοπτικός Διαγωνισμός για τις "Υπηρεσίες Αποκομιδής Αποβλήτων" 2017_07_19_apovlita.pdf448.49 KB
19 Ιουλ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Μετρήσεις Χημικών Παραγόντων στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο ΩΘΙΡ469073-35Δ.pdf462.39 KB
19 Ιουλ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για την Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Παντοπωλείου 65ΥΙ469073-01Ο.pdf559.62 KB
19 Ιουλ 2017 Συνοπτικός Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών Απομάκρυνσης Βιολογικών Αποβλήτων 2017_07_19metafora.pdf475.17 KB
14 Ιουλ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Eπεξεργασία Αποβλήτων ΕΑΥΜ 7ΘΑΡ469073-ΧΘΠ.pdf464.26 KB
14 Ιουλ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Είδη Κρέατος ΩΩΒ0469073-ΨΩΝ.pdf467.38 KB
10 Ιουλ 2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μίσθωσης & Αξιοποίησης Ακινήτων 2017_07_10misthomata.pdf301.67 KB
5 Ιουλ 2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εργασιών Βελτίωσης Κλιματισμού Μαιευτικής Κλινικής 2017_07_05_maieutiki.pdf370.62 KB
23 Ιουν 2017 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός "Συσκευών Αιματολογικών Αναλύσεων" (Αντιδραστήρια Αιματολογικού με συνοδό εξοπλισμό) 2017_06_23_antidrast.pdf898.89 KB
20 Ιουν 2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συντήρησης Ιατρικών Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης GAMBRO 2017_06_20gambro.pdf367.83 KB
8 Ιουν 2017 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 8147/7-6-17 Πρόσκληση 2017_06_08announcement.pdf216.82 KB
1 Ιουν 2017 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 3642/10-3-2017 Διακήρυξη 2017_06_01announcement.pdf411 KB
29 Μαϊ 2017 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμος «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ» (Ανοσολογικές Εξετάσεις, CPV 33127000-6) 2017_05_29anosol.pdf1.15 MB