Διακηρύξεις

22 Φεβ 2018 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Διατάξεων Νεφρικής Υποστήριξης (Φίλτρα Τεχνητού Νεφρού) 2018_02_22_filtra.pdf843.64 KB
16 Φεβ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Υλικά Ενδαγγειακής Αποκατάστασης Κοιλιακού Ανευρύσματος ΩΣΦΠ469073-ΣΦΒ.pdf376.45 KB
13 Φεβ 2018 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού Ψηφιακού Στεφανιογράφου 2017_02_13stef.pdf1.91 MB
5 Φεβ 2018 Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση Προμήθειας Χαρτοβάμβακα 6Μ57469073-ΑΦ0.pdf278.09 KB
31 Ιαν 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Ηλεκτρόδια Καρδιογράφου Ω5ΞΙ469073-ΒΕΩ.pdf348.02 KB
30 Ιαν 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Συσκευές Ορού Απλές ΨΒ6Λ469073-Η2Ρ.pdf339.83 KB
30 Ιαν 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Διαλύματα Αιμοκάθαρσης ΩΟ4Σ469073-ΛΒ4.pdf346.43 KB
17 Ιαν 2018 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Γαντιών 2018_01_17_gantia.pdf349.4 KB
11 Ιαν 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Αντιδραστήρια Αιματολογικών Εξετάσεων 6Χ6Ω469073-ΗΨΣ.pdf319.81 KB
11 Ιαν 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Φίλτρα Αιμοκάθαρσης 65ΜΖ469073-ΗΒΔ.pdf334.71 KB
10 Ιαν 2018 Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση Προμήθειας Ειδικού Ψυκτικού Θαλάμου 2017_01_09psiktikos.pdf541.9 KB
19 Δεκ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Υγρό και Αέριο Ήλιον ΩΛΡ9469073-0ΑΕ.pdf375.34 KB
19 Δεκ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Λάμπες ΩΖΣ7469073-ΜΙ4.pdf448.57 KB
18 Δεκ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Υλικά Καθαριότητας 61Ζ3469073-ΚΙΥ.pdf468.46 KB
18 Δεκ 2017 Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ειδικού Ψυκτικού Θαλάμου 2017_12_18_psyktikos.pdf541.28 KB
15 Δεκ 2017 Ανακοίνωση που αφορά στις Τεχνικές Προδιαγραφές Προμήθειας Στεφανιογράφου 2017_12_18stef_announcement.pdf311.41 KB
15 Δεκ 2017 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια "Αντιδραστήρια Εργαστηρίων" (Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας δια Χειρός) 7Ξ49469073-7ΗΘ.pdf436.26 KB
13 Δεκ 2017 Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Χαρτοβάμβακα Ω5ΞΩ469073-ΟΘΠ.pdf236.63 KB
30 Νοε 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Αντιδραστήρια Ανοσολογικών Εξετάσεων 6ΨΛΧ469073-Α54.pdf523.01 KB
30 Νοε 2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ειδικού Ψυκτικού Θαλάμου 2017_11_30_psyktikos_thalamos.pdf540.75 KB