Διακηρύξεις

18 Αυγ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Μεταφορά Αποβλήτων ΕΑΥΜ 7Δ1Δ469073-ΞΨ2.pdf461.87 KB
18 Αυγ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Επεξεργασία Αποβλήτων ΕΑΥΜ 7ΦΠ8469073-ΝΥΗ.pdf463.71 KB
18 Αυγ 2017 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 9912/07-07-2017 Διακήρυξη 2017_08_18announcement.pdf116.47 KB
17 Αυγ 2017 Συνοπτικός Διαγωνισμός για Προμήθεια "Αναλώσιμων Αιμοτολογικών Προϊόντων" (Ασκοί) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΣΚΩΝ 17PROC001827611.pdf532.65 KB
17 Αυγ 2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας Ιατρικών Αερίων 2017_08_17aeria.pdf348.35 KB
17 Αυγ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Είδη Κρέατος Ω63Δ469073-2ΔΝ.pdf466.97 KB
11 Αυγ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Σετ Ειδικών Γραμμών για ONLINE αιμοδιαδιήθηση 7Α0Π469073-ΒΑΛ.pdf464.9 KB
11 Αυγ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Αντιδραστήρια Ανοσολογικών Εξετάσεων Βιοχημικού 63ΖΣ469073-ΥΥ7.pdf486.42 KB
11 Αυγ 2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας 2017_08_11_IatrosErgasias.pdf576.82 KB
10 Αυγ 2017 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 9912/07-07-2017 Διακήρυξη 2017_08_10announcement.pdf115.62 KB
8 Αυγ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 6ΘΧ6469073-ΔΩΧ.pdf558.21 KB
4 Αυγ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Ευθύγραμμους Κοπτοράπτες και Κασέτες Χειρουργείου 6Λ96469073-ΤΣΟ.pdf467.23 KB
3 Αυγ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Αντισυμφυτικό, Ενδοπεριτοναϊκό Χειρουργικό Υλικό ΩΗΟ1469073-ΔΡΦ.pdf463.68 KB
1 Αυγ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Φίλτρα Αιμοκάθαρσης 6Δ5Ι469073-ΑΝΘ.pdf477.03 KB
28 Ιουλ 2017 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 7/2017 Διακήρυξη 2017_07_28announcement.pdf265.79 KB
25 Ιουλ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Υπηρεσίες Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 7ΗΛΞ469073-ΚΙΗ.pdf461.9 KB
25 Ιουλ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Διαλύματα Αιμοκάθαρσης ΨΥΣΦ469073-ΡΑΤ.pdf467.94 KB
20 Ιουλ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Αντιδραστήρια και Λοιπά Αναλώσιμα Υλικά για Ανοσολογικές Εξετάσεις ΩΤ8Τ469073-ΧΙΡ.pdf463.78 KB
20 Ιουλ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Αντιδραστήρια και Λοιπά Αναλώσιμα Υλικά για Αιματολογικές Εξετάσεις Ω3ΦΘ469073-ΕΝΦ.pdf462.85 KB
20 Ιουλ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Αντιδραστήρια και Λοιπά Αναλώσιμα Υλικά για Αιματολογικές Εξετάσεις 70Ο7469073-0ΔΟ.pdf461.89 KB