Διακηρύξεις

10 Νοε 2017 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Συσκευών Αιματολογικών Αναλύσεων 2017_11_10_syskeues_aimatologikon_analyseon.pdf936.81 KB
26 Οκτ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Αντιδραστήρια Ανοσολογικών Εξετάσεων ΨΞΧΒ469073-Κ56.pdf551.2 KB
24 Οκτ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Σετ Ειδικών Γραμμών για online Αιμοδιαδιήθηση 7ΤΒΘ469073-Ω84.pdf497.29 KB
24 Οκτ 2017 Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση Προμήθειας "Πλαστικών μιας Χρήσης κ.α." Ω9ΞΟ469073-1ΘΔ.pdf282.92 KB
18 Οκτ 2017 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 60/2017 Διακήρυξη 2017_10_18announcement.pdf109.74 KB
13 Οκτ 2017 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Συσκευών Αιματολογικών Αναλύσεων 2017_10_13aimatologiko.pdf816.36 KB
12 Οκτ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Όξινο Διάλυμα Αιμοκάθαρσης ΩΕΜ7469073-ΖΜΚ.pdf538.18 KB
10 Οκτ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Αντιδραστήρια Αιματολογικών Εξετάσεων ΩΛΔ6469073-ΖΛΛ.pdf528.73 KB
10 Οκτ 2017 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Tests (Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας με Συνοδό) 2017_10_10adidrastiria.pdf560.78 KB
10 Οκτ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Αντιδραστήρια Αιματολογικών Εξετάσεων Πήξης ΩΒΒ9469073-Ψ5Χ.pdf533.3 KB
6 Οκτ 2017 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Αγγειοπλαστικής 2017_10_06_aggeioplastiki.pdf660.52 KB
5 Οκτ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Λογισμικό Αντιϊκής Προστασίας ΩΗ98469073-ΒΤ1.pdf592.42 KB
2 Οκτ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για την Προμήθεια Βαμβακιού Ψ4ΡΙ469073-0ΒΒ.pdf224.4 KB
29 Σεπ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Υλικό Χειρουργείου Οφθαλμολογικών Επεμβάσεων 64ΕΖ469073-ΓΞΙ.pdf464.8 KB
28 Σεπ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Ενδοστεφανιαίες Προθέσεις 69Γ3469073-Ι36.pdf491.68 KB
25 Σεπ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Υλικά Καθαριότητας & Πλαστικά Είδη ΩΞΧΡ469073-ΦΨ5.pdf358.45 KB
22 Σεπ 2017 Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας 2017_09_22texnikos.pdf577.46 KB
22 Σεπ 2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας Ιατρικών Βελόνων 2017_09_22velones.pdf180.17 KB
22 Σεπ 2017 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Γαλακτοκομικά Είδη 72ΧΤ469073-ΤΞΘ.pdf368.26 KB
22 Σεπ 2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αγελαδινό Γάλα 2017_09_22galaktokomika.pdf336.6 KB