Διαύγεια

Καταστροφή αρχειακού υλικού εικοσαετίας Γραφείου Κίνησης και Οικονομικού Τμήματος.

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Καταστροφή αρχειακού υλικού εικοσαετίας Γραφείου Κίνησης και Οικονομικού Τμήματος.
Ημ/νια: 12/10/2022 14:08:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ψ813469073-ΕΝΝ
No Reply

Έγκριση παράτασης υπ. αριθ. 116/2021 σύμβασης, σκοπιμότητας και διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ».

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Έγκριση παράτασης υπ. αριθ. 116/2021 σύμβασης, σκοπιμότητας και διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ».
Ημ/νια: 11/10/2022 09:32:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ψ1ΖΘ469073-Ι48
No Reply

προμήθεια ανταλλακτικού

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: προμήθεια ανταλλακτικού
Ημ/νια: 11/10/2022 10:40:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΛ6Η469073-2ΣΠ
No Reply

προμήθεια χαρτοβάμβακα

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: προμήθεια χαρτοβάμβακα
Ημ/νια: 10/10/2022 10:38:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ψ940469073-ΒΟΞ
No Reply

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας που αφορά την υπ’αριθμ. 56/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας που αφορά την υπ’αριθμ. 56/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Ημ/νια: 07/10/2022 13:56:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΒΘΙ469073-3ΥΓ
No Reply
Checked
51 λεπτά 39 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια