Διακηρύξεις

18 Απρ 2016 Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία για Μίσθωση Αγροτικών Ακινήτων και Ακάλυπτων Χώρων 2016_04_18_akinita.pdf282.71 KB
12 Απρ 2016 Ανακοίνωση Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών Υπηρεσιών Συντήρησης Μηχανημάτων GAMBRO Τεχνητού Νεφρού (CPV 50421000-2) 2016_04_12_gambro_el.pdf47.41 KB
12 Απρ 2016 Announcement for Drafting Technical Specifications for the Maintenance of GAMBRO Hemo Dialysis Machines (CPV 50421000-2) 2016_04_12_gambro_en.pdf41.09 KB
12 Απρ 2016 Ανακοίνωση Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών Ιατρικών Αερίων (CPV 24111500-0) 2016_04_12_aeria_el.pdf47 KB
12 Απρ 2016 Announcement for Drafting Technical Specifications for Medical Gases (CPV 24111500-0) 2016_04_12_aeria_en.pdf39.37 KB
8 Απρ 2016 Announcement for Drafting Technical Specifications for Instruments for Angiology (CPV 33111730-7) 2016-04-08-aggeio-en.pdf41.35 KB
8 Απρ 2016 Announcement for Drafting Technical Specifications for Drainage Catheters (CPV 33141641-5) 2016-04-08-ortho-en.pdf41.04 KB
8 Απρ 2016 Ανακοίνωση Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών Φαρμάκων για το Αίμα & τα Αιμοποιητικά Όργανα (CPV 33621000-9) 2016-04-08-aima.pdf47.29 KB
8 Απρ 2016 Announcement for Drafting Technical Specifications for Drugs Acting on the Blood & Hematopoietic Organs (CPV 33621000-9) 2016-04-08-aima-en.pdf42.52 KB
8 Απρ 2016 Ανακοίνωση Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών Υπηρεσιών Εσωτερικού Διαχειριστικού Ελέγχου 2016-04-08-elegxos.pdf45.47 KB
8 Απρ 2016 Announcement for Drafting Technical Specifications for Internal Audit Services 2016-04-08-elegxos-en.pdf38.73 KB
8 Απρ 2016 Ανακοίνωση Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών Ορθοπεδικών Υλικών (CPV 33141700-7) 2016-04-08-ortho.pdf46.68 KB
8 Απρ 2016 Announcement for Drafting Technical Specifications for Orthopedics Instruments (CPV 33141700-7) 2016-04-08-ortho-en.pdf41.04 KB
8 Απρ 2016 Ανακοίνωση Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών Υλικών Αγγειοπλαστικής (CPV 33111730-7) 2016-04-08-aggeio.pdf46.51 KB
8 Απρ 2016 Ανακοίνωση Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών Καθετήρων Παροχέτευσης (CPV 33141641-5) 2016-04-08-kathetires.pdf47.1 KB
5 Απρ 2016 Διακήρυξη Διαγωνισμού Υπηρεσιών Απολύμανσης Εγκαταστάσεων (Απεντόμωση-Μυοκτονία) 2016_04_05_entoma.pdf672.44 KB
4 Απρ 2016 Διακήρυξη Διαγωνισμού Ταχυμεταφορών 2016_04_04_courier.pdf958.04 KB