Διακηρύξεις

24 Δεκ 2021 Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση για την Καθαριότητα 2021_12_24_kathariotita_1.pdf2.45 MB
22 Δεκ 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Ψυγείου Συντήρησης Ασκών Αίματος 20211222_psigio.pdf309.59 KB
17 Δεκ 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Προμήθειας Επιδέσμων 2021_12_17_epidesmoi.pdf821.8 KB
15 Δεκ 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Προμήθειας Βάμβακος 20211215_vamvaki.pdf1.04 MB
13 Δεκ 2021 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 81/2021 Διακήρυξη (Παράταση) 9ΤΑΥ469073-ΓΒΣ.pdf504.21 KB
7 Δεκ 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Αντισυμφυτικής Αιμοστατικής Μεμβράνης 20211207_memvrani.pdf376.55 KB
7 Δεκ 2021 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 81/2021 Διακήρυξη ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 2007_2021.pdf450.16 KB
1 Δεκ 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών για Μελέτη Πυρασφάλειας 2021_12_01_pyrasfaleia.pdf274.79 KB
30 Νοε 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Προμήθειας SARS-CoV-2 Rapid Antigen 20211130_cov2.pdf322.01 KB
29 Νοε 2021 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Καθαριότητας του ΓΝ Χίου "Σκυλίτσειο", συμπεριλαμβανομένων των Δομών "Ψυχαργώς", "ΚΕΦΙΑΠ" & "ΔΙΕΚ Νοσηλευτικής" 2021_11_29_kathariotita_1.pdf3.75 MB
25 Νοε 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Προμήθειας Ενδοφθάλμιων Φακών 20211125_fakoi.pdf510.25 KB
19 Νοε 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Ιατρικών Βελονών 19112021_velones.pdf1.13 MB
19 Νοε 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Επιθεμάτων 19112021_epithemata.pdf605.33 KB
8 Νοε 2021 Επαναληπτική Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Υλικών Αγγειοπλαστικής 20211108_ageioplastiki.pdf692.72 KB
8 Νοε 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Προμήθειας Ραμμάτων 20211108_ramata.pdf569.48 KB
8 Νοε 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Προμήθειας Γαντιών 20211108_gantia.pdf337.41 KB
5 Νοε 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Προμήθειας Εξαεριστήρων 20211105_exaeristires.pdf335.24 KB
5 Νοε 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Προμήθειας Πλεγμάτων 20211105_plegmata.pdf594.36 KB
2 Νοε 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Αορτικών Ενδομοσχευμάτων Υπερνεφρικής Στήριξης 2021-11-02-aortikon.pdf509.88 KB
29 Οκτ 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Σωληνώσεων και Εξαρτημάτων PPR 20211029_solinoseis.pdf372.44 KB