Διακηρύξεις

8 Δεκ 2020 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Στεγάνωσης Δεξαμενής Πυρόσβεσης 6ΕΠΤ469073-ΟΞΔ.pdf495.25 KB
1 Δεκ 2020 Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία για Μίσθωση Αγροτικών Ακινήτων & Ακάλυπτων Χώρων 2020_12_01_misthosiakiniton.pdf314.08 KB
30 Νοε 2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Υπερηχοτομογράφου 20201130_yperixotomografos.pdf1.38 MB
26 Νοε 2020 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Επεξεργασίας Ιατρικών Αποβλήτων 20201126_apovlita.pdf2.64 MB
25 Νοε 2020 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 72-2020 Διακήρυξη 20201125_anakinosi.pdf216.79 KB
25 Νοε 2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλώσιμων Ιατρικών Εργαστηρίων 20201125_analosima.pdf1.39 MB
25 Νοε 2020 Ορθή Επανάληψη: Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών για Σετ Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής 6Ξ42469073-96Τ.pdf508.1 KB
24 Νοε 2020 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικών Εξετάσεων 20201124_antidrastiria.pdf2.55 MB
24 Νοε 2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπόνησης Γεωτεχνικής Έρευνας Κτιρίου 20201124_geotexniki.pdf1.27 MB
24 Νοε 2020 Δημόσια Ανοικτή Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Σετ Λαπαροσκοπικής 6Ξ42469073-96Τ.pdf507.99 KB
23 Νοε 2020 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Ηλεκτρολογικού Υλικού ΨΩΟΣ469073-ΝΒΛ.pdf510.65 KB
16 Νοε 2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Επιδεσμικού Υλικού 20201116_epidesmoi.pdf1.35 MB
5 Νοε 2020 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Κλιματιστικού Οροφής 62ΠΚ469073-Β7Π.pdf544.68 KB
5 Νοε 2020 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Συστήματος Πολυπλεκτικής PCR Ψ9ΔΕ469073-2ΩΖ.pdf584.33 KB
27 Οκτ 2020 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Επαγγελματικού Πλυντηρίου Ρούχων 6ΛΧ7469073-Ω90.pdf497.81 KB
23 Οκτ 2020 Ορθή Επανάληψη: Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Λογισμικού Αντιικής Προστασίας 60ΜΥ469073-ΧΥΤ.pdf546.87 KB
21 Οκτ 2020 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Λογισμικού Αντιικής Προστασίας 60ΜΥ469073-ΧΥΤ.pdf545.05 KB
19 Οκτ 2020 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Προμήθειας Αγγειοχειρουργικών Υλικών 20201019_agioxirourgika.pdf308.35 KB
19 Οκτ 2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Συσκευής Οπτικής Τομογραφίας 20201019_optiki.pdf1.2 MB
15 Οκτ 2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας 20201015_antidrastiria.pdf794.61 KB