Διακηρύξεις

15 Απρ 2021 Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Υλικών Καθαριότητας 20210415_kathariotita.pdf2.02 MB
14 Απρ 2021 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Αναλυτών και Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Εργαστηρίου 20210414_antidrastiria.pdf2.55 MB
14 Απρ 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Αιμοστατικής Μεμβράνης 20210414_memvrani.pdf1023.26 KB
14 Απρ 2021 Διαγωνισμός Αναλυτών & Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Εργαστηρίου 20210414_analites.pdf6.83 MB
9 Απρ 2021 Διαγωνισμός Προμήθειας Ιολογικού Ελέγχου Εξετάσεων Διακήρυξη 16_2021.pdf2.41 MB
8 Απρ 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Συσκευών Ορού Ψ168469073-ΔΧΨ.pdf485.92 KB
5 Απρ 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Καταψύκτη Πλασμάτων Αιμοδοσίας ΩΞ6Γ469073-ΧΘΡ.pdf490.14 KB
24 Μαρ 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Σετ Λαπαροσκοπικής Χολοκυσεκτομής 6Υ2Σ469073-Χ62.pdf501.13 KB
12 Μαρ 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Covid Rapid Test 6ΧΕΙ469073-Α1Ι.pdf471.46 KB
11 Μαρ 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Συντήρησης Ανελκυστήρων ΩΖ3Γ469073-Π2Ι.pdf578.48 KB
19 Φεβ 2021 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού 20210219_iatrotexnologikos.pdf2.71 MB
18 Φεβ 2021 Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Συριγγών 20210218_siriges.pdf1.44 MB
18 Φεβ 2021 Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Μελανοταινιών 20210218_melanotenies.pdf1.55 MB
12 Φεβ 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Συστήματος Ψύξης Θαλάμου Αποβλήτων 628Ξ469073-84Ο.pdf475.03 KB
10 Φεβ 2021 Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Χαρτοβάμβακα 20210210_xartobambakas.pdf1.38 MB
3 Φεβ 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Σκληρών Δίσκων ΩΤΥ7469073-ΞΨΠ_0.pdf510.01 KB
2 Φεβ 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Γαντιών 6ΦΔΠ469073-ΕΙΔ.pdf508.88 KB
21 Ιαν 2021 Συλλογή Προσφορών Καταψύκτη Αιμοδοσίας 6Ρ3Ω469073-5ΧΟ.pdf489.14 KB
18 Ιαν 2021 Συλλογή Προσφορών Τεχνικού Ασφάλειας 6ΔΤΖ469073-39Σ.pdf479.52 KB
18 Ιαν 2021 Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Υλικών Κοιλιακού Ανευρύσματος ΩΔΩΗ469073-ΧΛΚ.pdf537.6 KB