Διακηρύξεις

20 Ιουλ 2021 Συνοπτικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Πλεγμάτων 20210720_plegmata.pdf1023.23 KB
7 Ιουλ 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Όξινων Διαλυμάτων Αιμοκάθαρσης 6ΒΤΜ469073-ΥΜΥ.pdf509.56 KB
7 Ιουλ 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Προμήθειας Αποψύκτη Πλάσματος Αιμοδοσίας 6ΩΞ6469073-ΖΗΧ.pdf477.33 KB
1 Ιουλ 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών για SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Ω1ΙΩ469073-6ΤΦ.pdf471.06 KB
25 Ιουν 2021 Συνοπτικός Διαγωνισμός (Διαπραγμάτευση) Προμήθειας Γαντιών 2021_06_25_gantia.pdf1.18 MB
23 Ιουν 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Doppler Ακρόασης Εμβρυϊκών Καρδιακών Παλμών 614Ε469073-ΑΛΚ.pdf506.46 KB
23 Ιουν 2021 Συντήρηση Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης 230621_mixanimata_aimokartharsis_0.pdf1.19 MB
23 Ιουν 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Καρδιοτοκογράφου Δίδυμης Κύησης 6Ν5Χ469073-Λ1Ω.pdf508.66 KB
17 Ιουν 2021 Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση Προμήθειας Συριγγών 20210617_siriges.pdf1.4 MB
16 Ιουν 2021 Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ιατρού Εργασίας 20210616_iatros.pdf1.52 MB
15 Ιουν 2021 Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ραμμάτων 20210615_ramata.pdf1.49 MB
21 Μαϊ 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Προμήθειας Υλικών Δικτύου Ζεστού Νερού ΩΣΡΗ469073-773.pdf654.2 KB
12 Μαϊ 2021 Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Ιατρό Εργασίας 20210512_iatros.pdf1.53 MB
11 Μαϊ 2021 Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Υλικών Αγγειοπλαστικής 20210511_aggioplastiki.pdf1.72 MB
11 Μαϊ 2021 Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Συριγγών 20210511_sirigges.pdf1.44 MB
5 Μαϊ 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών για Φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 20210505-ΨΧ9Ι469073-ΑΙΤ_0.pdf506.28 KB
28 Απρ 2021 Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.pdf1.99 MB
28 Απρ 2021 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 29/2021 Διακήρυξη 20210428announcement_1.pdf197.91 KB
27 Απρ 2021 Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Γαντιών 20210427_gantia.pdf1.18 MB
26 Απρ 2021 Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Καθετήρων 20210426_kathetires.pdf2.06 MB