Διακηρύξεις

31 Αυγ 2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απευθείας Ανάθεσης Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας 2021-08-31-iatros.pdf787.21 KB
31 Αυγ 2021 Συνοπτικός Διαγωνισμός Για Την Προμήθεια Ιατρικής Γάζας 2021-08-31-gaza.pdf1.59 MB
31 Αυγ 2021 Συνοπτικός Διαγωνισμός Για Την Προμήθεια Βιοδιασπώμενα Είδη Εστίασης 2021-08-31-estiasis.pdf1.69 MB
30 Αυγ 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Αναρρόφησης Δικτύου 9ΚΩΘ469073-ΟΟΟ.pdf472.39 KB
27 Αυγ 2021 Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικών 27082021_antidrastiria.pdf1.45 MB
27 Αυγ 2021 Συνοπτικός Διαγωνισμός Για Την Προμήθεια Γραφικής Ύλης 2021-08-27-grafiki.pdf1.41 MB
24 Αυγ 2021 Συνοπτικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός Καθετήρων 20210824_kathetires.pdf1.13 MB
23 Αυγ 2021 Διακήρυξη Διαγωνισμού Υπερηχοκαρδιογράφου 20210823_yperixokardiografos.pdf2.27 MB
19 Αυγ 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Αντισυμφυτικής Μεμβράνης 6190469073-0Ω2.pdf467.24 KB
18 Αυγ 2021 Ορθή Επανάληψη: Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ασκών Αίματος 20210818_askoi.pdf1.16 MB
17 Αυγ 2021 Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ασκών Αίματος 20210817_askoi.pdf1.16 MB
12 Αυγ 2021 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 48/2021 Διακήρυξη 20210812announcement.pdf253.72 KB
5 Αυγ 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Φίλτρων Υψηλής Λευκαφαίρεσης 6Ε6Η469073-ΤΡΤ.pdf566.2 KB
4 Αυγ 2021 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης 20210804_petreleo.pdf417.86 KB
30 Ιουλ 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test 9ΟΕ8469073-ΡΔΙ.pdf473.46 KB
27 Ιουλ 2021 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Ιματισμού 20210727_imatismos.pdf2.32 MB
27 Ιουλ 2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ταχυμεταφορές 20210727_taximetafores.pdf1.6 MB
26 Ιουλ 2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ιατρού Εργασίας 20210726_iatros.pdf1.62 MB
23 Ιουλ 2021 Συνοπτικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός Υλικών Αγγειοπλαστικής - Στεφανιογραφίας 20210723_aggeio_0.pdf1.64 MB
21 Ιουλ 2021 Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Διαλυμάτων Αιμοκάθαρσης 2021_07_21_dialymata.pdf1.37 MB