Διακηρύξεις

24 Αυγ 2021 Συνοπτικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός Καθετήρων 20210824_kathetires.pdf1.13 MB
23 Αυγ 2021 Διακήρυξη Διαγωνισμού Υπερηχοκαρδιογράφου 20210823_yperixokardiografos.pdf2.27 MB
19 Αυγ 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Αντισυμφυτικής Μεμβράνης 6190469073-0Ω2.pdf467.24 KB
18 Αυγ 2021 Ορθή Επανάληψη: Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ασκών Αίματος 20210818_askoi.pdf1.16 MB
17 Αυγ 2021 Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ασκών Αίματος 20210817_askoi.pdf1.16 MB
12 Αυγ 2021 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 48/2021 Διακήρυξη 20210812announcement.pdf253.72 KB
5 Αυγ 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Φίλτρων Υψηλής Λευκαφαίρεσης 6Ε6Η469073-ΤΡΤ.pdf566.2 KB
4 Αυγ 2021 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης 20210804_petreleo.pdf417.86 KB
30 Ιουλ 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test 9ΟΕ8469073-ΡΔΙ.pdf473.46 KB
27 Ιουλ 2021 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Ιματισμού 20210727_imatismos.pdf2.32 MB
27 Ιουλ 2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ταχυμεταφορές 20210727_taximetafores.pdf1.6 MB
26 Ιουλ 2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ιατρού Εργασίας 20210726_iatros.pdf1.62 MB
23 Ιουλ 2021 Συνοπτικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός Υλικών Αγγειοπλαστικής - Στεφανιογραφίας 20210723_aggeio_0.pdf1.64 MB
21 Ιουλ 2021 Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Διαλυμάτων Αιμοκάθαρσης 2021_07_21_dialymata.pdf1.37 MB
20 Ιουλ 2021 Συνοπτικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Πλεγμάτων 20210720_plegmata.pdf1023.23 KB
7 Ιουλ 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Όξινων Διαλυμάτων Αιμοκάθαρσης 6ΒΤΜ469073-ΥΜΥ.pdf509.56 KB
7 Ιουλ 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Προμήθειας Αποψύκτη Πλάσματος Αιμοδοσίας 6ΩΞ6469073-ΖΗΧ.pdf477.33 KB
1 Ιουλ 2021 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών για SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Ω1ΙΩ469073-6ΤΦ.pdf471.06 KB
25 Ιουν 2021 Συνοπτικός Διαγωνισμός (Διαπραγμάτευση) Προμήθειας Γαντιών 2021_06_25_gantia.pdf1.18 MB
23 Ιουν 2021 Συντήρηση Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης 230621_mixanimata_aimokartharsis_0.pdf1.19 MB