Ορθή Επανάληψη Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών για Ιατρικές Βελόνες