Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Για Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας Δια Χειρός