Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών για Φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές