Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών για SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test