Συνοπτικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός Υλικών Αγγειοπλαστικής - Στεφανιογραφίας