Διακηρύξεις

18 Ιαν 2019 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Απολυμαντικού Υγρού Πλυντηρίου (Γαστρεντερολογικό) ΩΙΛΚ469073-1Ψ9.pdf354.44 KB
18 Ιαν 2019 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Χαρτοβάμβακα ΩΦ6Β469073-1ΨΑ.pdf420.25 KB
24 Δεκ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Υλικών Ενδαγγειακής Αποκατάστασης Κοιλιακού Ανευρύσματος ΩΛ5Η469073-ΛΧΦ.pdf384.22 KB
20 Δεκ 2018 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Φαρμάκων για το Αίμα τα Αιμοποιητικά Όργανα 2018_12_20_farmaka.pdf1.95 MB
14 Δεκ 2018 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 83/26-11-18 Διακήρυξη 2018_12_14_anouncement.pdf186.89 KB
13 Δεκ 2018 2η Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 86/2018 Διακήρυξη announcement.pdf200.02 KB
12 Δεκ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Ειδών Παντοπωλείου 6ΤΑ8469073-6Χ7.pdf589.58 KB
11 Δεκ 2018 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 86/2018 Διακήρυξη 2018_12_11_anouncement.pdf315.73 KB
4 Δεκ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Ποδιές Ακτινοπροστασίας 69ΞΜ469073-ΡΑΤ.pdf345.64 KB
3 Δεκ 2018 Συνοπτικός Διαγωνισμός Επιδέσμων 2018_12_03_epidesmoi.pdf472.36 KB
3 Δεκ 2018 Συνοπτικός Διαγωνισμός Συσκευών Αιματολογικών Αναλύσεων 2018_12_03_aimatologiko.pdf523.82 KB
3 Δεκ 2018 Συνοπτικός Διαγωνισμός Εξοπλισμού Πληροφορικής 2018_12_03_HY.pdf798.23 KB
3 Δεκ 2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για GDPR 2018_12_03_GDPR.pdf1.19 MB
29 Νοε 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Προμήθειας Κρεάτων ΨΥ17469073-Ε87.pdf502.39 KB
21 Νοε 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Ταχυμεταφορές ΩΠ6Τ469073-ΜΔ3.pdf341.39 KB
21 Νοε 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Συντήρησης Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης 7ΔΨΔ469073-9ΧΥ.pdf336.76 KB
20 Νοε 2018 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός Ειδών Διατροφής 2018_11_20_trofima.pdf879.67 KB
19 Νοε 2018 Συνοπτικός Διαγωνισμός Πλεγμάτων 2018_11_19_plegmata.pdf586.71 KB
16 Νοε 2018 Συνοπτικός Διαγωνισμός Ασκών Αίματος 2018_11_16_askoi.pdf467.01 KB
14 Νοε 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Ειδών Παντοπωλείου 6ΗΚ5469073-ΠΦΙ.pdf584.36 KB