Διακηρύξεις

14 Νοε 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Ειδών Παντοπωλείου 6ΗΚ5469073-ΠΦΙ.pdf584.36 KB
8 Νοε 2018 Συνοπτικός Διαγωνισμός Ιατρικών Αναλωσίμων 2018_11_08_analosima.pdf676.83 KB
1 Νοε 2018 Πρόσκληση Υποβολής Εκπτώσεων - Προσφορών Φαρμάκων 2018_11_01_farmaka.pdf674.72 KB
31 Οκτ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Προμήθειας Κρεάτων ΩΨΘ5469073-ΓΒΔ.pdf485.91 KB
31 Οκτ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Ιατρικών Βελόνων 73Γ9469073-ΘΔ5.pdf434 KB
26 Οκτ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Σετ Πεταλεκτομής 7ΤΦΟ469073-ΚΓΚ.pdf436.95 KB
26 Οκτ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Υλικών Αποκατάστασης Κοιλιακού Ανευρύσματος 6ΙΦ7469073-4Φ7.pdf357.62 KB
10 Οκτ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Αναλυτή Ηλεκτρικής Ασφάλειας Ω2ΞΓ469073-Η6Ω.pdf351.13 KB
8 Οκτ 2018 Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση Προμήθειας Γραφικής Ύλης 2018_10_08_grafiki.pdf484.31 KB
5 Οκτ 2018 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ορθοπεδικών Υλικών 2018_10_05_orthopedika_ylika.pdf1.54 MB
4 Οκτ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Εντομοκτονία-Μυοκτονία ΩΣ7Ε469073-61Ν.pdf343.99 KB
3 Οκτ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Ψυκτικού Θαλάμου Προσωρινής Αποθήκευσης Αποβλήτων Ω91Χ469073-8Ω1.pdf350.82 KB
13 Σεπ 2018 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 55/08.08.2018 Διακήρυξη 2018_09_13_announcement.pdf241.8 KB
5 Σεπ 2018 Συνοπτικός Διαγωνισμός Ιατρικών Αερίων 2018_09_05_iatrika.pdf612.72 KB
5 Σεπ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Ειδών Παντοπωλείου ΩΩ6Σ469073-17Β.pdf586.13 KB
4 Σεπ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Ουροσυλλέκτες ΩΚΠ2469073-ΙΚΤ.pdf368.55 KB
3 Σεπ 2018 Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός Γραφικής Ύλης 2018_09_03_grafiki.pdf527.41 KB
3 Σεπ 2018 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Υγρών Καυσίμων 2018_09_03_kafsima.pdf1.34 MB
31 Αυγ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Φίλτρων Κλιματισμού ΩΒΖΤ469073-Ω31.pdf346.52 KB
28 Αυγ 2018 Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για CYSTISTAT SOL 40MG. 6ΗΥΦ469073-ΟΜΒ.pdf318.56 KB