Διακηρύξεις

20 Νοε 2019 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Μόνιμων Καθετήρων Αιμοκάθαρσης ΩΕΘ1469073-ΡΩΒ.pdf353.1 KB
31 Οκτ 2019 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Φλεβοκαθετήρων 6Κ2Ρ469073-ΧΤΕ.pdf321.45 KB
14 Οκτ 2019 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Συγκολητή 61ΘΟ469073-Π1Μ.pdf324.22 KB
14 Οκτ 2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Μελανοταινιών 20191014_melanotenies_.pdf565.01 KB
4 Οκτ 2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Γαντιών 20191004_gantia.pdf506.74 KB
1 Οκτ 2019 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Απεντόμωσης - Μυοκτονίας 6ΖΔ3469073-ΟΒ0.pdf342.83 KB
30 Σεπ 2019 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Γαντιών 668Λ469073-434.pdf346.49 KB
30 Σεπ 2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλυτή Αιμόστασης 20190930_analytisaimostasis.pdf423.45 KB
26 Σεπ 2019 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Ειδών Καθαριότητας ΩΓΝΑ469073-ΟΥΩ.pdf352.84 KB
24 Σεπ 2019 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Συντήρησης Ανελκυστήρων 2019924_anelkistires.pdf479.73 KB
17 Σεπ 2019 Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση Προμήθειας Ραμμάτων 20190917_rammata.pdf814.96 KB
16 Σεπ 2019 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Συσκευών Ορού 639Ο469073-087.pdf343.36 KB
16 Σεπ 2019 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Καθετήρων ΤΙΕΜΑΝ ΩΩΛ1469073-ΙΑΨ.pdf358.88 KB
11 Σεπ 2019 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών για Γάντια 6Θ5Ι469073-ΧΨΥ.pdf342.55 KB
11 Σεπ 2019 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Προμήθειας Αγώγιμου Δαπέδου ΩΦΨ9469073-ΖΤΞ.pdf377.66 KB
10 Σεπ 2019 Διακήρυξη Προμήθειας Αντιδραστηρίων 20190910_antidrastiria.pdf620.63 KB
10 Σεπ 2019 Προσκληση Συλλογής Προσφορών Χειρολαβής και Νυστεριού Ρ2Β 6Σ4Μ469073-ΓΗΝ.pdf321.68 KB
3 Σεπ 2019 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 69/2019 Διακήρυξη 20190903_announcement.pdf2.25 MB
3 Σεπ 2019 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 65/2019 Διακήρυξη 20190903_announcement_2.pdf259.92 KB
2 Σεπ 2019 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Αρθροσκοπικών Λαβίδων 78ΘΕ469073-46Φ.pdf326.32 KB