Διακηρύξεις

14 Μαρ 2017 Διακήρυξη Προμήθειας Αντιδραστηρίων & Σκιαγραφικών Ουσιών (Αντιδραστήρια Βιοχημικών Εξετάσεων με Συνοδό Εξοπλισμό) 2017_03_14_antidrastiria_vioximikon.pdf1.39 MB
21 Φεβ 2017 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Γραφικής Ύλης & Μελανοταινιών 2017_02_21grafiki&melania.pdf547.27 KB
10 Φεβ 2017 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Καθετήρων Παροχέτευσης 2017_02_10kathetires.pdf677.34 KB
9 Φεβ 2017 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Ραμμάτων 2017_02_09_rammata.pdf554.45 KB
8 Φεβ 2017 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Χημικών Αντιδραστηριών με συνοδό εξοπλισμό 2017_02_08_antidrastiria.pdf456.52 KB
8 Φεβ 2017 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Καθετήρων 2017_02_08_kathetires.pdf612.9 KB
29 Δεκ 2016 Περιληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού Ραμμάτων 2016_12_29rammata.pdf197.95 KB
29 Δεκ 2016 Περιληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού Καθετήρων 2016_12_29kathetires.pdf200.26 KB
29 Δεκ 2016 Περιληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού Καθετήρων Παροχέτευσης 2016_12_29kathet.pdf198.52 KB
16 Δεκ 2016 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 15444/13-12-2016 Διακήρυξη 2015_12_16_announcement.pdf325.29 KB