Διακηρύξεις

11 Σεπ 2019 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών για Γάντια 6Θ5Ι469073-ΧΨΥ.pdf342.55 KB
11 Σεπ 2019 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Προμήθειας Αγώγιμου Δαπέδου ΩΦΨ9469073-ΖΤΞ.pdf377.66 KB
10 Σεπ 2019 Διακήρυξη Προμήθειας Αντιδραστηρίων 20190910_antidrastiria.pdf620.63 KB
10 Σεπ 2019 Προσκληση Συλλογής Προσφορών Χειρολαβής και Νυστεριού Ρ2Β 6Σ4Μ469073-ΓΗΝ.pdf321.68 KB
3 Σεπ 2019 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 69/2019 Διακήρυξη 20190903_announcement.pdf2.25 MB
3 Σεπ 2019 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 65/2019 Διακήρυξη 20190903_announcement_2.pdf259.92 KB
2 Σεπ 2019 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Αρθροσκοπικών Λαβίδων 78ΘΕ469073-46Φ.pdf326.32 KB
29 Αυγ 2019 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου Ω9Θ2469073-Ζ4Ι.pdf346.6 KB
29 Αυγ 2019 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Συριγγών 6Δ6Ψ469073-3Ψ1.pdf366.2 KB
28 Αυγ 2019 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Υαλουρονικού Οξέος ΩΦΕΚ469073-Φ2Υ.pdf321.4 KB
26 Αυγ 2019 Ανοιχτός Διαγωνισμός Επεξεργασίας Ιατρικών Αποβλήτων 20190826_apovlita.pdf1.37 MB
23 Αυγ 2019 Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 65/2019 Διακήρυξη 20190823_announcement.pdf2.64 MB
23 Αυγ 2019 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού 20190823_filtra.pdf1.67 MB
22 Αυγ 2019 Επαναληπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Καυσίμων 20190822_kaysima.pdf1.32 MB
21 Αυγ 2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Υλικών Αγγειοπλαστικής 20190821_aggeioplastiki.pdf739.41 KB
21 Αυγ 2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Καθετήρων 20190821_kathetires.pdf491.59 KB
19 Αυγ 2019 Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση Προμήθειας Ραμμάτων 2019_08_19_rammata.pdf812 KB
12 Αυγ 2019 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού 2019_08_12_filtra.pdf1.67 MB
7 Αυγ 2019 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Ηλεκτρολογικού Υλικού Ω9ΒΝ469073-61Ι.pdf367.95 KB
6 Αυγ 2019 Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Συσκευών Ορού Ψ1Ο4469073-ΘΝΣ.pdf338.12 KB