Διαύγεια

Μετακίνηση εκτός έδρας

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Μετακίνηση εκτός έδρας
Ημ/νια: 28/06/2021 10:41:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΨΤΝ469073-6Β9
No Reply

Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 συνολικού ποσού 22552,63 ευρώ για το έργο/α:2020ΕΠ08810024

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 συνολικού ποσού 22552,63 ευρώ για το έργο/α:2020ΕΠ08810024
Ημ/νια: 28/06/2021 11:15:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΝ5Χ469073-ΔΦ8
No Reply
Checked
2 ώρες 28 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια