Διαύγεια

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 362,81 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810022

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 362,81 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810022
Ημ/νια: 17/08/2022 09:50:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω8ΒΔ469073-ΖΟΥ
No Reply

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 528,96 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810022

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 528,96 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810022
Ημ/νια: 17/08/2022 09:54:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΜΚΦ469073-ΖΘΕ
No Reply

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 1.976,62 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810022

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 1.976,62 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810022
Ημ/νια: 17/08/2022 09:56:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΦΙ8469073-ΑΩΓ
No Reply

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 13.565,22 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810022

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 13.565,22 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810022
Ημ/νια: 17/08/2022 09:58:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΖ1Π469073-6ΒΝ
No Reply

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (ΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)».

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (ΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)».
Ημ/νια: 17/08/2022 10:24:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΜ13469073-ΔΜΠ
No Reply

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 2.919,35 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810022

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 2.919,35 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810022
Ημ/νια: 17/08/2022 09:14:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΜΡΑ469073-3Ρ7
No Reply

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 1.083,38 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810022

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 1.083,38 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810022
Ημ/νια: 17/08/2022 09:17:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΔΧΦ469073-Ρ2Ψ
No Reply

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 3.316,62 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810022

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 3.316,62 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810022
Ημ/νια: 17/08/2022 09:25:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΞ2Β469073-ΑΔ2
No Reply

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 1.504,12 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810022

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 1.504,12 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810022
Ημ/νια: 17/08/2022 09:52:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΛΧΚ469073-ΕΦ7
No Reply
Checked
1 ώρα 43 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια